O

 

Vanstaal werkt veel samen met architecten en designers. De toegevoegde waarde van Vanstaal is gelegen in een gedegen materiaalkennis en ervaring met productiemethoden. Wij zijn in staat de denklijn van een ontwerp te volgen tot in de uiteindelijke realisatie, en detaillering te laten aansluiten bij het ontwerp. Wij werken altijd met eigen 3D uitgewerkte werktekeningen, zodat ook praktische oplossingen tijdig ingebracht kunnen worden. Onze tekeningen kunnen geconverteerd worden naar het juiste formaat voor BIM. Onze werktekeningen zijn altijd de digitale basis voor CNC-gestuurde bewerkingen van de materialen. Hiermee realiseren wij een eindresultaat met een zeer hoog nauwkeurigheidsgehalte.

Kort samengevat denken wij mee aan de achterkant van een ontwerp, zodat het resultaat er mag zijn. Vakmanschap van Vanstaal !